Архів позначки: аглофабрика

Мешканцям міста часто повторюють одну і ту ж фразу “ДМК є містоутворюючим підприємством”, але поряд з тим, спостерігаючи, як блакитне небо перетворюється на пильні графітові хмари мешканці міста все частіше попри декларації влади розуміють “ДМК є і основним проблемоутворюючим підприемством і основним джерелом органів дихання. Молодь міста розуміючи свої сумні перспективи в екологічно забрудненному місті все частіше розглядає альтернативи здорового життя в інших містах та навіть країнах.

У відповідь керівництво заводу та влада міста лише підписують декларації та обіцяють про майбутне покращення. Такі обіцянки кам’янчани чують регулярно з 2014 року. Відео від ДМК нижче разом з сайтом ДМКД стверджує що аглофабрика припинить пилити на місто вже до березня 2017 року за міською программою виходу з екологічної кризи міста Кам’янське 2011 -2015 років

Потім мешканцям сайт ДМКД обіцяв що процес відбуватиметься протягом 2019-2021 років, але поки крім надування мильних бульбашок під час підписання меморандумів з владою міста – мешканці не спостерігають. Вже пройло півтора роки, а за інформацією керівництва ДМК для будівництва очисних споруд потрібно 2-3 роки. Зрозуміло що до 2021 року мешканці Кам’янського не відчують полегшення у диханні.

Але є і позитивні новини: 12 травня в реєстрі ОВД з’явилася чергова декларація про наміри “Реконструкція систем очищення відхідних газів зон спікання агломашин №7-12 АЦ №2 за адресою вул. Соборна, 18 Б, м. Кам’янське, ПАТ “ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ”

“Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи «Реконструкція систем очищення відхідних газів зон спікання агломашин №7-12 АЦ №2 за адресою вул. Соборна, 18 Б, м. Кам’янське, ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ»

Для забезпечення чинного природоохоронного законодавства України, з урахуванням технологічних нормативів для агломераційного виробництва планованою діяльністю передбачається реконструкція існуючої системи очищення відхідних газів зон спікання агломашин №7-12 агломераційного цеху №2 з заміною на сучасне ефективне обладнання з очищенням від пилу і газоподібних речовин. Основним критерієм при виборі того чи іншого способу очищення газів від пилу та діоксиду сірки є співвідношення ефективності роботи обладнання, тобто очищення і витрат на його експлуатацію.

Технічна альтернатива 1. Планована система очищення відхідних газів зон спікання агломашин №7-№12 складається з шести індивідуальних газоочисних установок, встановлених за кожною агломашиною №7-№12, що розміщуються в приміщенні будівлі газоочищення, яке добудовується до агломераційного цеху №2. Технологічні гази, що надходять від колекторів кожної агломашини з концентрацією пилу до 5 г/нм3 та вмістом діоксиду сірки до 900 мг/нм3 , направляються в іскрогасник, встановлений замість існуючого батарейного циклону та призначений для охолодження агломераційних газів і виділення великих тліючих частинок пилу. Далі відхідні гази направляються в рукавний фільтр з імпульсною регенерацією першого ступеню очищення ФРІР-6000, в якому тверді дрібнодисперсні частинки шихти, що містяться в газах, уловлюються на поверхні рукавів, а очищені від пилу гази відводяться з рукавного фільтра. Регенерація рукавів фільтра відбувається за допомогою імпульсної подачі стисненого повітря всередину рукава, в результаті чого вловлений пил зсипається в бункери рукавного фільтра, а далі за допомогою системи пиловивантаження зсипається на конвеєри для транспортування до накопичувального бункеру агломераційного пилу. Після рукавного фільтра першого ступеня очищення аглогазу для забезпечення розрідження в вакуум-камерах агломашин і подолання гідравлічного опору всього газового тракту першого ступеня встановлюється ексгаустер. Після рукавного фільтра першого ступеню очищення ФРІР-6000 гази подаються в реакторадсорбер для реалізації процесу напівсухого сіркоочищення. В якості реагенту в даній технології сіркоочищення виступає гідроксид кальцію, який вводиться шляхом інжекції в реактор-адсорбер. Система сіркоочищення заснована на напівсухому методі, а саме введенні реагенту в адсорбер з одночасним зволоженням потоку відхідних газів розпиленням в реакційний об’єм технологічної води і утворенням сухого продукту сіркоочищення, який вловлюється в рукавному фільтрі другого ступеню очищення ФРІР-6000 шляхом фільтрації газів через шар гідроксиду кальцію, який утворюється на поверхні фільтрувальних рукавів. Очищені гази з концентрацією пилу 20 мг/нм3 , діоксиду сірки – 300 мг/нм3 відводяться з рукавного фільтра. При регенерації рукавів відпрацьований сорбент зсипається в бункери рукавного фільтра, з яких, через системи вивантаження бункерів фільтра, подається на конвеєри пиловивантаження. Дані конвеєри можуть транспортувати відпрацьований сорбент у двох напрямках: або на конвеєр, який транспортує сорбент в силос відпрацьованого реагенту, або в бункер вторинного реагенту для повторного використання продуктів сіркоочищення в адсорбері. Регулювання витрати сорбенту здійснюється за допомогою дозуючої системи, в залежності від фактичної концентрації діоксиду сірки у відхідних газах зон спікання агломашин. Рециркуляція сорбенту забезпечує помітне поліпшення вловлювання кислих газових складових, а також зниження кількості сорбенту, що використовується. З бункера силосу відпрацьований реагент періодично вивантажується на конвеєр для транспортування в накопичувальний бункер агломераційного пилу. З накопичувального бункера вловлений агломераційний пил разом з відпрацьованим вторинним реагентом надходить в барабан-згрудкувач для змочування водою, звідки вивантажується в залізничний вагон для подальшого транспортування на рудний двір та закладання в штабель. Очищений газ після другого ступеню очищення потрапляє до існуючих лежаків і далі через дві існуючі димові труби агломераційного цеху висотою 100м викидається в атмосферу.

Технічна альтернатива 2. Агломераційні гази зони спікання після первинного очищення газу в колекторах агломашин з концентрацією пилу 5 г/нм3 та вмістом діоксиду сірки до 900 мг/нм3 направляються на очищення в існуючі батарейні циклони, де очищуються від великих частинок пилу для попередження абразивного зносу ексгаустерів. Вловлений пил за існуючою схемою повертається у виробництво. Далі відхідні гази з концентрацією пилу 0,680…1,200 г/нм3 направляються в електрофільтр, в якому відбувається очищення від дрібнодисперсних частинок пилу до 50 мг/нм3 . Пил з бункерів електрофільтру за допомогою системи пиловивантаження зсипається на конвеєри для транспортування до накопичувального бункеру. З накопичувального бункера пил надходить в барабан-згрудкувач, змочується і вивантажується в залізничний вагон для подальшого транспортування на рудний двір та закладання в штабель. Після електрофільтра, для забезпечення розрідження в вакуум-камерах агломашин і подолання гідравлічного опору всього газового тракту пилоочищення, встановлюється ексгаустер з перетворювачем частоти. Після електрофільтра гази подаються на сіркоочищення в скрубер, в нижню частину якого подається зрошувальна вапняно-водна суспензія (водний розчин CaCO3). З нижньої частини скрубера суспензія подається в середню частину скрубера і розпорошується форсунками у вигляді дрібнокрапельного розчину. Аглогази, попередньо очищені в електрофільтрі, подаються у верхню частину скрубера. За рахунок протитечійного руху газів і суспензії відбувається процес десульфурізації. Очищений газ з концентрацією пилу 50 мг/нм3 та діоксиду сірки – 300 мг/нм3 потрапляє до існуючих лежаків і далі через існуючі димові труби агломераційного цеху висотою 100м викидається в атмосферу. Субпродукти реакції десульфуризації зі стічною водою виводяться із скрубера і направляються в систему зневоднення субпродукту (фільтр-преси). Зневоднений до 15% шлам вивозиться автотранспортом у відвал гіпсовмістких продуктів для зберігання. Умови зберігання шламів установки сіркоочищення забезпечують його відстрочене використання замість природної сировини в якості побічного продукту. Поверхневі води з відвалу гіпсовмістких продуктів збираються, очищуються та повертаються в систему сіркоочищення. Для запобігання відкладень на стінках скрубера передбачена система перемішування суспензії в нижній частині скрубера. Для окислення сульфіту кальцію в сульфат кальцію в нижню частину скрубера подається кисень. Вловлений при десульфуризації продукт може реалізовуватися як сировина при виробництві будівельних матеріалів. “

“Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) Агломераційне виробництво на комбінаті представлено існуючим аглоцехом № 2, до складу якого входять шість агломашин типу К-3-75 з загальною площею спікання аглострічок – 450 м 2 . Виробнича потужність аглоцеху № 2 становить 5,6 млн. тон агломерату на рік. Реалізація планованої діяльності передбачається без збільшення виробництва агломерату. Реконструкція систем очищення відхідних газів зон спікання агломашин №7-12 аглоцеху №2 планується зі встановленням шести індивідуальних газоочисних установок потужністю 270 000 нм3 /год кожна, що забезпечить очищення до перспективних нормативних показників від речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом та діоксиду сірки. Викид очищених аглогазів з концентрацією речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом не більше 20 мг/нм³ та вмістом діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки не вище 300 мг/нм3 здійснюється через дві існуючі димові труби висотою 100 м та діаметром 7 м (джерела викидів №101 та №102). Вловлений агломераційний пил разом з відпрацьованим вторинним реагентом після зволоження транспортується на рудний двір для закладання в штабель та повернення у виробництво. Будівництво системи очищення відхідних газів зон спікання агломераційних машин передбачається в дві черги: – перша черга – реконструкція існуючої системи очищення газів від пилу до концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих з складом на виході не вище 50 мг/нм3 ; – друга черга – очищення відхідних газів від сполук сірки з подальшим доочищенням на рукавному фільтрі від продуктів реакції до концентрації: – діоксиду сірки – не вище 300мг/нм3 ; – речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих з складом на виході – не вище 20 мг/нм3 . Площа території ділянки, відведеної під об’єкти планованої діяльності в умовах діючого виробництва, складає 18941,25 м 2 .

Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки: gladun@menr.gov.ua; OVD@menr.gov.ua; тел.: (044) 206-31-40 та (044) 248-23-43, контактна особа – Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст.

Бажаний термін – до 1 червня. ( протягом 20 днів після оприлюднення заяви про наміри).

До речі варто нагадати, що Міністерство енергетики та захисту довкілля України разом з профільним комівтетом ВР України працюють над тим щоб всі процедури ОВД не залежали від проведення громадських слухань. Тобто,якщо карантин буде подовжуватися – громадських слухань може і не бути.

Нагадаємо також, що досить незрозуміла ситуація через оголошений карантин відбувається навколо підприємств

ТОВ “Рокобан” щодо “Збирання, перевезення, зберігання, оброблення та утилізація небезпечних відходів, та подальшим виготовленням м’ясокістної муки, тваринних кормів ” Дніпропетровська обл. м. Кам’янське, пров. Баглійський, 2

ТОВ “Поліколор” щодо “Збільшення номенклатури та об’ємів виробництва лакофарбової та водо-дисперсної продукції до 2,5 тис. тон у рік в цеху з виробництва лакофарбової та водо-дисперсної продукції ТОВ «ПОЛІКОЛОР» Дніпропетровська область, Кам’янське, Східна, 2а, 51909

АТ “Дніпроазот” щодо “Будівництво дослідно-промислової ділянки з виробництва оксихлориду алюмінію ” Дніпропетровська область, КАМ’ЯНСЬКЕ, С.Х. ГОРОБЦЯ, 1, 51909 Відносно цієї процедури ОВД Міністерство енергетики та захисту довкілля не отримало жодних пропозицій та зауважень від громадськості.